فعالیت تبلیغی

بیان احکام توسط طلاب و اساتید

بیان احکام عبادات توسط طلاب محترم و همچنین بیان احکام کسب و معاملات توسط استاد معزز حجت الاسلام پور اسکندری برای نمازگزاران و کسبه محترم محله