برگزاری نشست علمی

برگزاری نشست علمی با موضوع مساله یابی علم حدیث در تفسیر قرآن با تدریس استاد محترم حجت الاسلام ربانی بیرجندی