طلاب محترم موسسه که برای آنها پیامک صدور مدرک از طرف موسسه ارسال شده است، می توانند از طریق پورتال طلبگی خود جهت اخذ مدرک سطح سه حوزه علمیه خراسان (کارشناسی ارشد) اقدام فرمایند. تمام مراحل بر اساس تاریخ ذیل انجام می گیرد و اقدامات خارج از این تاریخ به صورت سیستمی به هیچ وجه انجام نمی گیرد.

مرحله1: انتخاب درس                              دوشنبه 11 آبان و سه شنبه 12 آبان                                 توسط طلاب

مرحله2: تأیید دروس                               سه شنبه 12 آبان                                                          توسط مرکز مدیریت

مرحله3: ثبت نمرات                                چهارشنبه 13 آبان                                                         توسط مرکز مدیریت

مرحله4: انتخاب 3 موضوع قرآنی پایان نامه    چهارشنبه 13 آبان تا پنجشنبه 28 آبان                              توسط طلاب (اخذ فرم مربوطه از سایت حوزه)

مرحله5: تأیید یا رد موضوعات                    یک شنبه 1 آذر تا چهارشنبه 18 آذر                                  توسط مرکز مدیریت

مرحله6: اصلاح موضوعات                        یک شنبه 22 آذر تا پنجشنبه 26 آذر                                   توسط طلاب

مرحله7: نگارش پایان نامه                       سه شنبه 1 دی تا سه شنبه 31 فروردین                           توسط طلاب

مرحله8: دفاع پایان نامه                          یک شنبه 12 اردیبهشت تا پنجشنبه 23 اردیبهشت             توسط طلاب و مرکز مدیریت

مرحله9: صدور مدرک                             یک شنبه 16 خرداد تا پنجشنبه 27 خرداد                           توسط مرکز مدیریت

 

تذکر مهم:

به دلیل سیستمی بودن مراحل و زمانبندی آنها از طرف مرکز مدیریت، هرگونه اقدامی با تأخیر و خارج از تاریخ مذکور، موجب محرومیت طلاب از أخذ مدرک می شود. و موسسه هیچگونه تعهدی نسبت به کوتاهی های طلاب نمی تواند داشته باشد.

فقط طلاب محترمی که به آنها پیامک داده شده است می توانند در این دوره ثبت نام نمایند.

حتما در طول روزهای آینده و همچنین هفته های آینده جهت اطلاع از موارد جدید و به روز رسانی، به سایت موسسه مراجعه فرمایید.

ساعت پاسخگویی به سؤالات طلاب محترم هر روز از ساعت 3 عصر به بعد


=======================

لیست دوره ها جهت انتخاب واحد:

کدهای 1328، 1329، 1330، 1331، 1332،1333، 1334

1. نیمسال اول رشته تخصصی علوم و معارف قرآن (مرکز تخصصی امام سجاد) سال تحصیلی 91-90
2. نیمسال دوم رشته تخصصی علوم و معارف قرآن (مرکز تخصصی امام سجاد) سال تحصیلی 91-90
3. دوره تابستان رشته تخصصی علوم و معارف قرآن (مرکز تخصصی امام سجاد) سال تحصیلی 91-90
4. نیمسال اول رشته تخصصی علوم و معارف قرآن (مرکز تخصصی امام سجاد) سال تحصیلی 92-91
5. نیمسال دوم رشته تخصصی علوم و معارف قرآن (مرکز تخصصی امام سجاد) سال تحصیلی 92-91
6. دوره تابستان رشته تخصصی علوم و معارف قرآن (مرکز تخصصی امام سجاد) سال تحصیلی 92-91
7. نیمسال اول رشته تخصصی علوم و معارف قرآن (مرکز تخصصی امام سجاد) سال تحصیلی 93-92