باسمه تعالی

به اطلاع داوطلبان گرامی رشته های تخصصی سطح 3 موسسه (علوم و معارف قرآن و حدیث) می رساند، با توجه به شرایط کنونی جامعه، طبق هماهنگی انجام شده با مرکز مدیریت،فرایند پذیرش بر اساس مصاحبه علمی و عمومی و سپس کارگاه ارتقایی صورت خواهد گرفت و آزمون کتبی ورودی موسسه (در سطح 3) منتفی گردیده است.

زمان مصاحبه علمی، 21 و 22 و 23 مرداد ماه 1399 می باشد.

زمان کارگاه آموزشی متعاقبا اعلام می گردد.