با عنایات و توجهات حضرت ولی عصر (عج) اولین مرحله از فرایند جذب و پذیرش مؤسسه تخصصی امام سجاد (ع) برای سال تحصیلی 98-97 طی شد. در این مرحله تعدادی از طلاب محترم به صورت قطعی و ذخیره پذیرش شدند که اسامی آنها به این شرح است:

اسامی لیست اصلی پذیرفته شدگان

فروغی فر

امیرحسین

قاسمی

امیر

رفعتیان

محمدعلی

احمدآبادی

یونس

صفری

علی

نصیری نژاد

وحید

تقی پور

صادق

جهان دوست

مصطفی

صادقی

سیدحسین

بیات ترک

ابوالفضل

عباسی

سیدسجاد

ریحانی

محمد

جوادی

حسین

میرزاده

سیدعلی

پیرگزی

جواد

غریب پور

امید

اسامی لیست ذخیره پذیرفته شدگان

کارگر

حسن

دولتی

محمد

موسوی

سیداحمد

دارینی

محسن

موسوی

سیدمحمد

مقدم

علیرضا

ذکائی

علیرضا

صداقت

عبدالله

شورگشتی

جواد

جمالی

رضا

توجه:

زمان مصاحبه متعاقبا اعلام می گردد.

هر دو گروه پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره به مصاحبه دعوت می شوند.

منابع مصاحبه علمی همان منابع آزمون کتبی است با تاکید بر ادبیات عرب و اصول.

مواد مصاحبه علمی عبارتند از: قرائت قرآن و تجزیه و ترکیب بخشی از آیه، درست خوانی از جهت اعراب متن فقه و اصول، توضیح متن و سؤالات علمی از فقه و اصول، اطلاعات عمومی و سوابق پژوهشی و تحصیلی
فعلا نیازی به آوردن هیچ مدرکی نمی باشد اما می توانید برای ارتقای امتیازات خود مستندات آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و... را ارائه دهید. (مانند مقاله، کتاب، کار اجرایی، فعالیت فرهنگی، گواهینامه افتخارات و...)