قابل توجه ثبت نام کنندگان محترم:
نتایج آزمون ورودی مؤسسه امروز ساعت 2 عصر منتشر می شود.
نتایج آزمون طلاب محترمی که هزینه ثبت نام را پرداخت نکرده اند، بعد از پرداخت هزینه مشخص می گردد.
این عزیزان فقط تا امروز ساعت 1 عصر مهلت دارند هزینه ثبت نام را به یکی از شماره های زیر پرداخت نمایند.
هزینه ثبت نام، مبلغ 50/000 ریال می باشد که باید به شماره حساب 2035622209 یا شماره کارت 6104337865900490 یا شماره شبا IR290120010000002035622209 به نام برات محمد هدایتی، بانک ملت واریز نمایید.