قابل توجه ثبت نام کنندگان محترم!

مکان آزمون از مؤسسه به خیابان امام خمینی 14 (کوچه شاهین فر)، جنب مسجد حمزه، مدرسه علمیه جامعة المصطفی (ص) انتقال یافت.

آزمون رأس ساعت 5 برگزار میگردد.

لطفا 30 دقیقه قبل از آزمون در محل آزمون حاضر باشید.