قابل توجه مراجعان محترم

در صورت تمایل و همچنین در صورت خرابی لینک ثبت نام، می توانید از طریق پرتال طلبگی خود، بخش انتقال به مدارس، نام مؤسسه امام سجاد را انتخاب کرده و بعد از واریز هزینه ثبت نام، کد واریز و رشته منتخب را در بخش توضیحات بنویسید. و سپس کلید انتقال را بزنید.