فصلنامه پژوهشی مبین در راستای ارتقای نشر علوم و معارف قرآن و حدیث اقدام به چاپ مقالات علمی پژوهشی می نماید لذا از کلیه دانش پژوهان محترم در این حوزه دعوت می شود برای ارسال مقالات علمی _پژوهشی خود به آقای صداقتی مراجعه نمایند.

شرایط

  • مقاله حروف چینی شده و حداکثر 25 صفحه A4 در محیط word و با فونت 14 تنظیم شود.
  • مقاله باید ساختار علمی مقاله نویسی را دارا باشد:
  1. چکیده
  2. کلیدواژه
  3. مقدمه
  4. متن اصلی
  5. نتیجه گیری
  6. فهرست منابع

مزایا

  • چاپ مقاله در فصلنامه موسسه تخصصی امام سجادعلیه السلام
  • پرداخت مبلغ 1000000 ریال به نویسندگان محترم

دانش پژوهان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به آقای صداقتی مراجعه نمایید.