جلد اول کتاب برداشتهای قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی به چاپ رسید که شامل سوره مبارکه حمد و جزء 30 می باشد. جلد دوم کتاب  که سوره های جزء 29 قرآن کریم است در حال تدوین می باشد. و تا اوایل سال آینده ان شاء الله به چاپ خواهد رسید. این کتاب در حال حاضر جزء اولین کتابهای اندیشه قرآنی رهبری می باشد.