پوستر اطلاعیه ثبت نام مؤسسه تخصصی امام سجاد (ع)ثبت نام امسال به دو شیوه زیر صورت می گیرد:

شیوه اول: مراجعه به سایت و پر کردن همه گزینه های درخواستی

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

شیوه دوم: پیامک کردن همه مشخصات درخواستی زیر به سامانه پیامکی 10000100004444

مشخصات درخواستی: نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد، کد ملی، شناسه طلبگی، نام مدرسه، شهر محل تحصیل، پایه، رشته منتخب

توجه: هر چند شیوه پیامکی جهت آسان سازی ثبت نام انتخاب شده است، اما ثبت نام های ناقص تایید نمی شوند.

برای دریافت اطلاعیه ثبت نام روی عکس کلیک فرمایید.