اولین مرکز تخصصی آموزش و پژوهش «تفسیر و معارف قرآن، علوم و معارف حدیث» سطح سه حوزه علمیه خراسان-مشهد مقدس

ثبت نام در مؤسسه

قابل توجه مراجعان محترم

با توجه به اتمام ثبت نام، در صورت تمایل به ثبت نام، با مؤسسه تماس بفرمایید.

32283436