جهت ارتباط با مؤسسه می توانید از فرم زیر استفاده نمایید. علاوه بر این جهت ارتباط بهتر می توانید از راههای ارتباطی زیر نیز استفاده نمایید.

شماره موبایل

09906562131

سامانه پیامک

10000100004444

شماره تلفن

32283435-051

32283436-051

پست الکترونیک

mtsajjad.com@gmail.com

آیدی تلگرام

mtsajjad@

 موفق و مؤید باشید.